fbpx

Credelio Plus – таблетка за външно и вътрешно обезпаразитяване, за кучета от 5.5 до 11 кг., с вкус на телешко

33.50 лв.

Facebook

Описание

Активна субстанция: 

Credelio Plus таблетки лотиланер милбемицин оксим
Кучета (1,4–2,8 kg) 56,25 mg 2,11 mg
Кучета (> 2,8–5,5 kg) 112,5 mg 4,22 mg
Кучета (> 5,5–11 kg) 225 mg 8,44 mg
Кучета (> 11–22 kg) 450 mg 16,88 mg
Кучета (> 22–45 kg) 900 mg 33,75 mg

Видове животни, за които е предназначен ВМП: Кучета.

Терапевтични показания: За употреба при кучета с наличие на или с риск от смесено опаразитяване/инвазии с кърлежи, бълхи, стомашно-чревни нематоди, дирофилариоза и/или ангиостронгилоза.
Този ветеринарномедицински продукт е показан за употреба, когато се изисква едновременно третиране срещу кърлежи/бълхи и стомашно-чревни нематоди или третиране срещу кърлежи/бълхи и превенция на дирофилариоза/ангиостронгилоза.
Кърлежи и бълхи
За лечение на опаразитявания с кърлежи (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus и I. hexagonus) и бълхи (Ctenocephalides felis и C. canis) при кучета.
Този ветеринарномедицински продукт има незабавен ефект и способност да убива кърлежи и бълхи в продължение на 1 месец.
Ветеринарномедицинският продукт може да се използва като част от лечебната стратегия за контрол на алергичен дерматит, причинен от бълхи (flea allergy dermatitis–FAD).
Стомашно-чревни нематоди
Лечение на опаразитяване със стомашно-чревни нематоди: анкилостома (L4, незрели възрастни  (L5) и възрастни Ancylostoma caninum), кръгли червеи (L4, незрели възрастни (L5) и възрастни Toxocara canis, и възрастни Toxascaris leonina), и трихуриди (възрастни Trichuris vulpis).
Дирофилариоза
Превенция на дирофилариоза (Dirofilaria immitis).
Ангиостронгилоза
Превенция на ангиостронгилоза чрез намаляване степента на инвазия с незрели възрастни (L5) и възрастни форми на Angiostrongylus vasorum при месечно приложение.

Противопоказания: Да не се използва при установена свръхчувствителност към активните субстанции или към някой от ексципиентите.

Неблагоприятни реакции: Стомашно-чревни признаци (диария и повръщане), анорексия, мускулен тремор, летаргия, пруритус и промени в поведението са съобщавани не често. Тези прояви обикновено са самоограничаващи се и с кратка продължителност.
Случаи на неврологични признаци (конвулсия, мускулен тремор и атаксия) са регистрирани рядко при постмаркетинговия опит, свързан с безопасността на активната субстанция лотиланер, използвана като моноактивен продукт (Credelio) при същата доза, както в този продукт. Тези признаци обикновено преминават без лечение.

Доза и начин на приложение: Перорално приложение.
Ветеринарномедицинският продукт трябва да се прилага в съответствие със следващата таблица, за да се гарантира доза от 20 до 41 mg лотиланер/kg телесна маса и 0,75 до 1,53 mg милбемицин оксим/kg телесна маса.

Телесна маса на кучето Концентрация и брой на таблетките Credelio Plus, които се прилагат

 

56,25 mg/ 2,11 mg 112,5 mg/ 4,22 mg 225 mg/ 8,44 mg 450 mg/

16,88 mg

900 mg/

33,75 mg

1,4–2,8 kg 1
> 2,8–5,5 kg 1
> 5,5–11 kg 1
> 11–22 kg 1
> 22–45 kg 1
> 45 kg Подходяща комбинация от таблетки

Използвайте подходяща комбинация от налични концентрации, за да постигнете препоръчителната доза 20 – 41 mg лотиланер/kg и 0,75 – 1,53 mg милбемицин оксим/kg при животни с телесна маса > 45 kg.
Схемата на третиране трябва да се основава на индивидуалната оценка на риска за кучето, местната епидемиологична ситуация и/или епидемиологичната ситуация в други райони, които кучето е посетило или ще посети. Ако въз основа на мнението на ветеринарния лекар кучето изисква повторно(и) приложение(я) на продукта, всяко(всички) последващо(и) приложение(я) трябва да следва(т) схемата на приложение през интервал от 1 месец.
Продуктът трябва да се използва при кучета с наличие на или с риск от смесено опаразитяване с ектопаразити (кърлежи или бълхи) и ендопаразити (стомашно-чревни нематоди и/или за превенция на дирофилариоза/ангиостронгилоза). В противен случай трябва да се използва паразитицид с по-тесен спектър на действие.
Метод на приложение:
Ветеринарномедицинският продукт е апетитно овкусена таблетка за дъвчене. Прилагайте таблетката(ите) за дъвчене по време на хранене или след хранене.
Кучета, живеещи в неендемични за дирофалариоза райони:
Ветеринарномедицинският продукт може да се използва като част от сезонното третиране срещу кърлежи и/или бълхи при кучета с диагноза или с риск от съпътстващи стомашно-чревни нематодни инвазии, или с риск от опаразитяване с Angiostrongylus vasorum. Едно третиране е ефективно за лечение срещу стомашно-чревни нематоди.
Кучета, живеещи в ендемични за дирофилариоза райони:
Преди третиране с ветеринарномедицинския продукт трябва да се вземе под внимание съвета в точки 4.4 и 4.5.
За превенция на дирофилариоза и едновременно третиране срещу опаразитяване с кърлежи и/или бълхи, ветеринарномедицинският продукт трябва да се прилага през редовни месечни интервали в този период от годината, когато има комари, кърлежи и/или бълхи. Първата доза от ветеринарномедицинския продукт може да се приложи след първия вероятен контакт с комари, но не по-късно от един месец след появата им.
Когато ветеринарномедицинският продукт се използва за замяна на друг продукт за превенция на дирофилариоза, първата доза от продукта трябва да се даде в рамките на един месец от последната доза на предходният продукт.
Медикаментозното третиране на кучета, пътуващи до район с дирофилариоза, трябва да започне в рамките на един месец след пристигането им там.
Превенцията на дирофилариозата трябва да продължи ежемесечно, като последното приложение трябва да се направи 1 месец след като кучето е напуснало региона.
Ангиостронгилоза
В ендемични региони, ежемесечното приложение на ветеринарномедицинския продукт ще намали степента на инвазия с незрели възрастни (L5) и възрастни форми на Angiostrongylus vasorum в сърцето и белите дробове. Препоръчва се превенцията срещу ангиостронгилоза да продължи до най-малко 1 месец след последната вероятност за контакт с голи охлюви и охлюви.
Консултирайте се с ветеринарен лекар относно информация за оптималното време за започване на третиране с този ветеринарномедицински продукт.

Специални условия за съхранение на продукта: Този ветеринарномедицински продукт не изисква никакви специални условия за съхранение.

Scroll to Top